Εργαστηρια

join our yoga sessions
and find your real self

η Γιόγκα είναι ένα ολιστικό και πανάρχαιο σύστημα που στοχεύει στην πνευματική νοητική και συναισθηματική βελτίωση του ατόμου με σκοπό την πλήρη υγεία, και την αρμονική συμβίωση με τα υπόλοιπα όντα και το περιβάλλον πάνω στη Γή. Συχρόνως βοηθά στην πλήρη ανάπτυξη ικανοτήτων που ο άνθρωπος διαθέτει και βρίσκονται σε αδράνεια και μη πλήρως ανεπτυγμένες όπως καλύτερη αντίληψη,αυτογνωσία, καλύτερη ικανότητα κρίσης κλπ.

Kirtan practice for positive environment creation
Nada Yoga

Είναι η Γιόγκα που σχετίζεται με τη θεραπευτική δύναμη των Μάντρας,(συνδυασμοί ήχων που μεταφέρουν τον ασκούμενο σε υπερβατικές καταστάσεις), καθώς αυτά ενσωματόνονται σε διάφορες τεχνικές και επίσης βοηθούν στο ξεπέρασμα εμποδίων που έχουν να κάνουν με αρνητικές καταστάσεις του Νού.

SWAN TECHNIC

Πολύ χρήσιμο εργαλείο για καθημερινή ενδοσκόπηση αυτοανάλυση και παρακολούθηση της εσωτερικής βελτίωσης μας μέρα με τη μέρα, το οποίο εισήγαγε ο Σουάμι Νιράντζαν

blissful state thr.yoga
Yogic Life Style Workshop

Στα πλαίσια των εργαστηρίων Γιόγκα οργανώνονται και ταξίδια περιπλάνησης όπου μέσα από την καθημερινότητα,
τις αλλαγές που προκύπτουν,τις δυσκολίες κλπ αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις γιά την εφαρμογή της φιλοσοφίας της Γιόγκα στην πράξη και ποιά είναι η νοητική στάση καθώς και οι αντιδράσεις μας απέναντι στις διάφορες καταστάσεις που μας φέρνει η ζωή.

Yoga for Children
Τα παιδιά είναι στην ιδανική ηλικία για να έλθουν σε επαφή με τη Γιόγκα καθώς ο Νούς τους είναι σχετικά αγνός και χωρίς έντονα αρνητικά Σαμσκάρας (νοητικές εντυπώσεις),πράγμα το οποίο τα βοηθά να αποβάλουν πολύ εύκολα διάφορα νοητικά μπλοκαρίσματα, να αναπτύξουν την δημιουργική τους ικανότητα και τα ταλέντα τους.

Τ Adventure Travels

Στα ταξίδια αυτά βιώνουμε από μέρα σε μέρα το πνεύμα του Γιόγκικου τρόπου ζωής στην πράξη….Περισσότερα

Και Ατομικά Μαθήματα

Εκτός των ομαδικών τάξεων μπορούν να συσταθούν και άτομικα μαθήματα η  συνεδρίες προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ασκούμενου, όπως π.χ. κάποια μυοσκελετικά προβλήματα,δυσλειτουργίες του οργανισμού κλπ