Απαγγελία Μάντρας!(Nada Yoga)

Kirtan and mandrasΚάτι πολύ σημαντικό! Το ξεκίνημα μιάς μέρας, της κάθε μέρας.

Μια μέθοδο που εκτός από σύντομη είναι και ευχάριστη, αλλά και αλλάζει πάραυτα τα κύματα του εγκεφάλου σε Α, μας εμπνέει και μας φορτίζει με θετική  ενέργεια για να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στα καθήκοντα και της εργασίες μέσα στην μέρα!!

ακολουθήστε το σύνδεσμο:

  • https://www.youtube.com/watch?v=srei6UKSlCsΜ