Γιόγκα στο Ύπαιθρο!

Ο Καιρός αρχίζει να ζεσταίνει και σίγουρα τα Βουνά, η Φύση και οι Παραλίες μας περιμένουν για Ψυχική ξεκούραση, Χαρά και Ενέργεια που το φυσικό περιβάλλον τόσο καλά προσφέρει στον άνθρωπο. Παράλληλα με τις εξορμήσεις αυτές ένα πρόγραμμα ασκήσεων για κάθε ιδιοσυγκρασία και ανάγκη θα μπορέσουμε να το συνδυάσουμε ώστε να επιτύχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη.Τα προγράμματα αφορούν κυρίως Σαββατοκύριακα αλλά ατομικές συνεδρίες προσφέρονται επίσης και σε καθημερινή βάση.manipura chakra useful practice Μπείτε στην Contact page και στείλτε μου τα στοιχεία σας ώστε να συμμετέχετε στην ομάδα των Εναλλακτικών ταξιδίων για βελτίωση φυσικής κατάστασης , ψυχαγωγίας και γνώσεων πάνω στο ανθρώπινες δυνατότητες που πολλές φορές βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και έτσι αποτυγχάνουμε να εκδηλώσουμε τα ταλέντα και την δημιουργική μας πλευρά στη Ζωή μας.