Προγράμματα Γιόγκα on Line

Δύσκολοι καιροί! Η Πανδημία δεν λέει να κοπάσει παρόλες τις προβλέψεις της περασμένης χρονιάς δυστυχώς.

Άρα πολλά προγράμματα τα οποία θα ήταν καλύτερα να γίνουν δια ζώσης αναγκαζόμαστε να τα παρουσιάζουμε από απόσταση και έτσι να χάνονται το πολύτιμο στοιχείο της άμεσης  φυσικής επαφής  με το συνάνθρωπο.

Ας κρατάμε το Νού μας θετικό!

  https://www.youtube.com/watch?v=HdszbFoK31s