Satyananda Yoga

Το Σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα

Το Σύστημα της Σατυανάντα Γιόγκα περιλαμβάνει τη κλασική Γιόγκα η οποία είναι βασισμένη στην αρχαία ταντρική και γιογκική παράδοση.

Παρ όλα αυτά όμως η Σατυανάντα Γιόγκα εξελίσσεται ακολουθώντας την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και προσαρμόζεται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.Η εκπαίδευση στη Σατυανάντα Γιόγκα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του στοιχείου της επίγνωσης σε κάθε πρακτική της γιόγκα και κατ΄ επέκταση σε κάθε τομέα της καθημερινότητας που σημαίνει ότι δεν περιορίζεται απλά μόνο κατά την ώρα της πρακτικής αλλά μπορεί να ακολουθεί τον μαθητή και τον ασκούμενο σε κάθε πλευρά της ζωής του.

Ο Σουάμι Σατυανάντα δεν επικεντρώθηκε μόνο σε ένα συγκεκριμμένο κλάδο της Γιόγκα αλλά απεναντίας ανέπτυξε ένα ολιστικό σύστημα Γιόγκα το οποίο απευθύνεται σε κάθε πλευρά της προσωπικότητας του ανθρώπινου όντος ώστε να υπάρξει ανάπτυξη σε κάθε τομέα της δημιουργίας και δράσης όπως είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων της κεφαλής,της καρδιάς και των χεριών.

Η κεφαλή αντιπροσωπεύει την διάνοια,τον νού,την σοφία,την επίγνωση,την παρατήρηση κλπ.

Η καρδία αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα,την συμπόνοια,τα αισθήματα κλπ.

Τα χέρια αντιπροσωπεύουν την ικανότητα για δράση,την δημιουργικότητα κλπ.

Στη Σατυανάντα Γιόγκα ενδεικτικά περιλαμβάνονται :

1.Η Ράτζα Γιόγκα,

η οποία μέσα από συγκεκριμμένες τηρήσεις και πειθαρχίες στον καθημερινό βίο οδηγεί τον αναζητητή σταδιακά στην τελική απελευθέρωση αφού προηγουμένως αποσπάσει τον εαυτό του από τα πάθη και τις προσκολλήσεις στα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου.Με την πρακτική της Γιόγκα Νίντρα την οποία εισήγαγε ο Σουάμι Σατυανάντα πολύ εύκολα ο νούς ησυχάζει απο τις αρνητικότητες και ο μαθητής αποκτά ηρεμία στο νού,το σώμα,και τα συναισθήματα

2.Η Κρίγια Γιόγκα,

οι τεχνικές της οποίας προέρχονται από την αρχαία παράδοση της Τάντρα προσαρμοσμένες όμως από τον Σουάμι Σατυανάντα στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου σαν μιά μέθοδο εσωτερικής ανάπτυξης και αφύπνισης.

3.Κουνταλίνι Γιόγκα

Τεχνικές που σχετίζονται με τα Τσάκρας που είναι δίνες ενέργειας στο πρανικό σώμα,τα νάντις τα κανάλια της ενέργειας και τις σχέσεις τους με τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος.Οι πρακτικές οδηγούν στην αφύπνιση των κέντρων και στην διοχέτευση ενέργειας μέσα από μια σειρά ασφαλών και σταθερών τρόπων εξάσκησης.

4.Μπάκτι Γιόγκα

Κλάδος της Γιόγκα που βοηθά στο εξαγνισμό,και την εξισορρόπηση των συναισθημάτων και της συναισθηματικής ενέργειας.

5.Γκιάνα Γιόγκα

Περιλαμβάνει ενδοσκόπηση μέσα από ερωτήματα όπως ποιός είμαι,που πάω κλπ με σταδιακή αφαίρεση του τι δεν είμαι φθάνω σιγά-σιγά στο τι ακριβώς είμαι.

6.Κάρμα Γιόγκα

Μέθοδος Γιόγκα όπου οι καθημερινές μας πράξεις μετατρέπονται σε πνευματική Σάντανα καθώς εξασκούμαστε στην τελειότητα,την μη προσκόληση στο αποτέλεσμα,την επίγνωση και την ανιδιοτέλεια που είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία της κάρμα Γιόγκα…

…και φυσικά η

7.Χάθα Γιόγκα

Εδώ περιλαμβάνονται άνετες και σταθερές στάσεις του σώματος οι οποίες βελτιώνουν την λειτουργία τόσο των διάφορων οργάνων του σώματος βοηθώντας στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων του σώματος όπως π.χ.του ενδοκρινικού,του νευρικού,του κυκλοφοριακού κλπ.

Επίσης τεχνικές πραναγιάμα που βοηθούν στην εξισορρόπηση του νευρικού συστήματος και τον έλεγχο της Πράνα.

Τεχνικές αποτοξίνωσης ,(Σατ Κρίγιας), ώστε να αποβληθούν τοξίνες και μπλοκαρίσματα τόσο από το φυσικό όσο και από το ενεργειακό σώμα.

Έρευνα και τεκμηρίωση

Ένα επίσης στοιχείο της Σατυανάντα Γιόγκα είναι η έρευνα και η τεκμηρίωση γύρω από τα ωφέλη της εξάσκησης στη Γιόγκα.

Ειδικότερα έγιναν έρευνες στα ωφέλη της Γιόγκα πάνω στην υγεία από φυσικής,συναισθηματικής και νοητικής πλευράς.Διαπιστώθηκε βελτίωση και αρκετές φορές ακόμη και ίαση σε παθήσεις όπως είναι το άσθμα,η υπέρταση,ο διαβήτης,και τα καρδιοαγγειακά προβλήματα. Αρκετά επίσης βελτιώθηκαν οι λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήματος καθώς και πολλών οργάνων του σώματος, και η πορεία της εγκυμοσύνης σε διάφορες γυναίκες.

Με τις τεχνικές Πραναγιάμα και με την Χάθα Γιόγκα παρουσιάστηκε βελτίωση στην λειτουργία του υποθάλαμου στον εγκέφαλο και στην

ενδυνάμωση του νευρικού συστήματος. Μετά από συστηματική εξάσκηση στη Γιόγκα οι συχνότητες του εγκεφάλου που καταγράφονται αντιστοιχούν σε κύματα Άλφα τα οποία υποδηλώνουν κατάσταση χαλάρωσης και ηρεμίας.

Από όλα τα προηγούμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Γιόγκα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ολιστική υγεία του ανθρώπινου όντος και την βελτίωση σε κάθε τομέα της ζωής του δηλ.κοινωνικού,οικογενειακού και επαγγελματικού.